Priser og betaling

Nedenfor finder du information om vores opgaver, gebyrer og betalingsmuligheder.

Vejledende takster for skorstensfejerarbejde 2021

Pris kr. excl. moms
Første skorsten indtil 10 meters højde 113,92
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m 89,23
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere 4,04
Gebyrer for rensning af centralkedler, brændeovne, røgrør og røgkanaler 2021 Pris kr. excl. moms
Rensning af centralkedler 260,06
Rensning af brændeovne 130,00
Rør og kanaler under 35×35 cm indvendigt mål for første m 60,26
For efterfølgende påbegyndt m 29,39
Rør og kanaler med over 35×35 cm indvendigt mål for første m 120,15
For efterfølgende påbegyndt m 60,26
Gebyrer for kontrolmåling 2021 Pris kr. excl. moms
Skorstensfejerens kontrolmåling 348,92
Tilmelding og afmelding af skorstene og ildsteder samt påtegning af attester 2021 Pris kr. excl. moms
Tilmelding af nye skorstene og ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 419,20
Påtegning af prøvningsattest 115,00
Påtegning af skrotningsordning, hvis påtegning sker i forbindelse med anden opgave på ejendommen 115,00

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100% og fra 232 kw forhøjes med 150%.

Fejning udover det lovpligtige antal gange
For skorstene, der fejes ud over det lovpligtige antal gange, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne om tillæg efter fyrets størrelse.

Personlig gennemgang af kanalen
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.

Ekstra skorstensrensning
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.

Brandpræventivt syn
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom: 113,92 kroner excl. moms.

Udfræsning og tilladelse til skorstensild
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd