Aktuelle gebyrer

Vejledende takster for skorstensfejerarbejde 2023

Gebyrer for skorstensfejning 2023 Pris kr. excl. moms
Første skorsten indtil 10 meters højde 123,38
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m 96,64
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere 4,38
Gebyrer for rensning af centralkedler, brændeovne, røgrør og røgkanaler 2023 Pris kr. excl. moms
Rensning af centralkedler 281,67
Rensning af brændeovne 140,80
Rør og kanaler med 35×35 cm indvendigt mål for første m 65,27
For efterfølgende påbegyndt m 31,83
Rør og kanaler med over 35×35 cm indvendigt mål for første m 130,13
For efterfølgende påbegyndt m 65,27
Gebyrer for kontrolmåling 2023 Pris kr. excl. moms
Skorstensfejerens kontrolmåling 377,92
Tilmelding/afmelding af skorstene og ildsteder samt påtegning af attester 2023 Pris kr. excl. moms
Tilmelding af nye skorstene og ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 467,64
Påtegning af prøvningsattest 128,29
Påtegning af skrotningsordning, hvis påtegning sker i forbindelse med anden opgave på ejendommen 186,29
Brandpræventivt syn 2023 Pris kr. excl. moms
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom 123,38
ServiceGebyr
E-boksgratis
E-faktureringgratis
Betalingsgebyr - administration betalingsservice, excl. momskr. 7,00
Faktureringsgebyr for papirbårne fakturaer, excl. momskr. 39,00

Rykkergebyrer

TypeGebyr
1. rykkerkr. 100,00
2. rykkerkr. 100,00
3. rykkerkr. 100,00
Overdragelse til inkassokr. 100,00